AC-växelmotorer

Biote Electric är din expertkälla för AC-växelmotorer Upptäck det mest kompletta sortimentet av elektriska lösningar som bäst matchar dina behov.hjälpte kunder att köpa, designa och anpassa elektriska växelmotorer för ett brett spektrum av applikationer, inklusive livsmedels- och dryckesbehandling, hantering och förpackning, automatiska dörröppnare, terrängmotoriserad utrustning, materialhantering och mer. AC-motorer och växelmotorer inkluderar enfasmotorer som används med en enfas AC-strömförsörjning och trefasmotorer som används med en trefas AC-strömförsörjning.En enfasmotor kan drivas genom att helt enkelt ansluta den till en enfas strömförsörjning via den medföljande kondensatorn.En trefasmotor kräver ingen kondensator.Allt du behöver är att ansluta motorn direkt till en trefas växelströmskälla.Biote Motor erbjuder ett brett utbud av AC-motorer och växelmotorer AC-motorer med konstant hastighet eller hastighetskontroll tillgängliga Enfasiga eller trefasiga typer Alternativ för växel och elektromagnetiska bromsar